Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Elke gebruiker van wiki moet zich actief akkoord verklaren met volgende spelregels. Wie dit overtreedt, kan uitgesloten worden.

  1. Inhoud die je vindt op wiki, maak je niet publiek via pers noch via sociale media, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteur van de inhoud.
  2. Laat geen andere personen onder jouw login opereren op het platform.
  3. Hou het beleefd en respectvol. Beledigend taalgebruik, persoonlijke aanvallen, discriminatie of racisme horen hier niet thuis.
  4. Wees zuinig met het mentionen van partijvoorzitter en parlementsleden. Dit staat gelijk met hen een mail sturen. Wees nog zuiniger met het toekennen van taken aan deze personen.
  5. Wees zuinig op het afsluiten van informatie. Wiki is gebouwd op transparantie en de meerwaarde van co-productie. In de regel sluiten we enkel persoonsgebonden en strategisch gevoelige informatie af.
  6. Hou er rekening mee dat wat je op Wiki schrijft, voor een grote groep van gebruikers zichtbaar is. Hou hier rekening mee wanneer je zaken neerschrijft, verslag neemt,...


  • No labels